Adresaci zajęć edukacji finansowej „Młody Finansista”

Zajęcia edukacji finansowej „Młody Finansista” są dedykowane dzieciom i młodzieży uczęszczającej do klas 5-8. Jest to najlepszy okres, aby zaszczepić dzieciom dobre nawyki w zakresie zarządzania pieniędzmi i posiadanymi zasobami

Srebrna kula leżąca na baknocie o wartosci pięciuset euro, podtrzymywana przez dwie czarne postaci

„Edukacja finansowa staje się niezbędną, a wręcz pilną potrzebą w obecnych czasach, co potwierdzają docierające do nas informacje, takie jak na przykład ta, iż zgodnie z najnowszymi badaniami CBOS stan finansowy wielu polskich rodzin nie jest dobry, a wręcz niepokojący. Okazuje się bowiem, że połowa polskich rodzin pogrążona jest w długach” – Raszka Renata. (2017). Edukacja finansowa dzieci. W: A. Murzyn, U. Szuścik (red.), „Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji” (S. 140-153). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego