Metody pracy

Na naszych zajęciach stosujemy zróżnicowane metody dydaktyczne, które w naturalny sposób wpływają na rozwój inteligencji finansowej dzieci i młodzieży. Wybierane przez nas metody wykorzystują naturalne zdolności i możliwości dzieci i młodzieży. Korzystamy z autorskich materiałów dydaktycznych, a także z uznanych na całym świecie metod aktywizujących i stymulujących rozwój dzieci, takich jak m.in.:

  • scenki rodzajowe,
  • drama,  
  • gry dydaktyczne,
  • symulacje,
  • oraz: prezentacje, pogadanki dyskusje i inne